Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Рішення сільської ради

УКРАЇНА

МИРОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                   ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

                                                      ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   11 лютого 2014 року                                   № 190                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                     с Миронівка

Про сільський бюджет

на 2014  рік

 

 

          Керуючись статтею 143 Конституції України, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та на підставі статей 43, 55, 73, 77, 101, 108 Бюджетного кодексу   сільська рада

 

                                                В И Р І Ш И Л А  :

 

            1.Установити  загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі

1317700 грн., з них субвенція з державного бюджету у сумі 16900 грн.

             Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 1278700 грн., спеціального фонду в сумі 39000 грн., у тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 16900 грн. та бюджету розвитку

 14100 грн., (додаток №1).

             2.Затвердити  загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі 1317700 грн., у тому числі  обсяг видатків загального фонду в сумі 1278700 грн., з них  кошти, що передаються до районного бюджету в сумі 217800 грн. і субвенція на утримання об’єктів спільного користування у сумі 15000 грн. та видатків спеціального фонду в сумі 39000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

            3. Установити розмір оборотної касової готівки сільського бюджету на 2014 рік у сумі 6000 грн.

            4. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за  економічною структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ  

            нарахування на заробітну плату 

            придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

            забезпечення продуктами харчування 

            оплата комунальних послуг та енергоносіїв

            поточні трансферти населенню

            поточні трансферти  місцевим бюджетам 

           5. Установити, що фінансування  захищених видатків сільського бюджету проводиться в першочерговому порядку, пропорційно по установах, що утримуються на бюджеті сільської ради.

           

 

        

        

          6.  При затвердженні сільського бюджету на 2014 рік забезпечити  в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів у рішеннях про відповідний бюджет на 2014 рік.

          Утримувати чисельність працівників  та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення) , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

            7. Дозволити сільській раді, у процесі  виконання бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням  головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному  (крім власних надходжень) фондах сільського бюджету розпорядженням сільського голови з наступним затвердженням його сесією сільської ради.

         Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки по установах, що утримуються на бюджеті сільської  ради проводяться виключно за рішенням сесії сільської ради. 

            8. Надати сільському голові право:

 затверджувати протягом 2014 року розпорядженням внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням його сесією сільської ради.

            9. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді, в особі сільського голови Фещенка А.П., укладати угоду з Світловодським управлінням  Державної казначейської служби України Кіровоградської області на отримання короткотермінових позичок для покриття тимчасових касових розривів, що виникають в процесі виконання сільського бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

           10. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  згідно з додатком  № 4 .       

           11.Затвердити перелік об’єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

          12. Затвердити на 2014 рік перелік природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів сільського фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком № 6.

          13. Затвердити на 2014 рік обсяг міжбюджетних трансфертів:

  з сільського бюджету: - кошти, що передаються до районного бюджету в сумі 217800 грн. (загальний фонд) та субвенція на утримання об’єктів спільного користування  в сумі 15000 грн. (загальний фонд), до сільського бюджету - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 16900 грн. (спеціальний фонд), згідно з додатком №7.

         14. Додатки № 1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, культури та освіти.

 

 

        Сільський голова                                                                                  А.Фещенко